NIVÅINNDELING

Alle treninger er organisert etter vanskelighetsgrad. Vi har fire nivåer; nybegynner, nybegynner+, viderekommen og avansert. Disse treningene blir finansiert utelukkende av semesteravgiften. Vi har definert nivåene og ordlagt hva vi forventer av spillerne på de ulike nivåene.

NybegynnerDette er en spiller som aldri har spilt eller ikke besitter noe teknikk. Spillere på dette nivået bør delta på så mange kurs som mulig for å lære teknikk. Vi avholder nybegynnerkurs minst 3 ganger i uka for spillerne i denne klassen. 

Nybegynner+. Spillere på dette nivået har innlært grunnleggende teknikk på forehand, backhand og serve, men mangler timing og fotarbeid. De besitter heller ikke volley, slice og serveteknikk utenfor det helt grunnleggende . Vi organiserer 3 kurs i uka for dette nivået.

Viderekommen. Spillere som har spilt noen år, og som besitter grei teknikk på alle slagene. Sliter som regel med taktikk og strategi mer enn tekniske svakheter. Alle spillerne i denne kategorien må besitte en sikker serve og god serve teknikk. Et kurs blir avholdt for disse spillerne ukentlig.

AvansertHar ingen tekniske svakheter, har et dominerende slag, godt fotarbeid og besitter god spilleforståelse. Har som regel spilt i flere år. Et kurs blir avholdt for disse spillerne ukentlig.


Powered by: Bloc