FORMÅL & visjon

OsloMet Tennis skal være en åpen klubb der studenter ved OsloMet storbyuniversitetet skal kunne spille tennis. Foreningens arbeid består ikke bare av å tilrettelegge for at studenter skal ha et godt tennistilbud, men også å oppmuntre til jevnlig trening og gradvis forbedring. Tilbudet skal være tilgjengelig for absolutt alle studenter ved OsloMet.

Alle medlemmer blir tilbudt det samme etter innmelding, og ingen skal oppleve å bli ekskludert. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på essensielle grunnverdier som idrettsglede og fellesskap.

Visjon og verdigrunnlag
OsloMet Tennis har en visjon om å gjøre tennis til en mer populær idrett. Medlemskap i OsloMet Tennis skal være åpent for alle studenter uavhengig av nivå. Av den grunn er treninger og kurs delt inn etter ulike ferdighetsnivåer. På denne måten vil alle medlemmer få mulighet til å spille med jevngode tennisspillere. 

Visjon og verdier i OsloMet Tennis er formulert i den hensikt å formidle at medlemmers behov og ønsker står helt sentralt i driften av foreningen. Langsiktig skal OsloMet Tennis jobbe for å stadig utvikle et treningstilbud som best mulig dekker ønskene til medlemmene, og støtte opp mot hver enkelt medlems progresjon som tennisspiller. Vi håper at alle skal medlemmer skal kunne komme ut av klubben som bedre spillere enn når de meldte seg inn, uansett nivå. Foreningen har formulert fire kjerne verdier:

VerdigrunnlagBetydning
Fellesskap
Fellesskap fordrer at det er snakk om flere enn ett individ, og at det er noe som er felles. OsloMet Tennis er et fellesskap, som kommer til å fasitlitere og støtte opp om din utvikling som tennisspiller og ordinært medlem gjennom konkurranser, fester og andre sammenkomster.   
IdrettsgledeMan utvikler idrettsglede gjennom mestring. I OsloMet Tennis tilrettelegger vi for deg. Kurs og treninger blir organisert på en slik måte som gjør at du utvikler deg som tennisspiller. 
FramskrittVi ønsker at alle våre medlemmer utvikler seg mot en forbedret eller mer avansert ferdighetsnivå. Vi gjør dette gjennom nivåinndeling. Det er derfor vi har fire nivåer: alle medlemmer skal kunne trene med noen med jevngode ferdigheter for å sikre lik idrettsglede for alle deltakerne.
TilhørighetAlle skal kunne føle seg hjemme i OsloMet Tennis uansett etnisitet, nasjonalitet, kjønn og/el andre faktorer. Vi oppfordrer våre medlemmer å vise sin tilhørighet gjennom deltakelse i turneringer og sosiale arrangementer. 

Norges studenttennisforening (NSTF)

OsloMet Tennis jobber kontinuerlig for å forbedre treningstilbudet til sine medlemmer, og har på grunn meldt seg inn i Norges studenttennisforening (NSTF). NSTF tilbyr foreningen gode muligheter for å markere seg utad og til å etablere varige samarbeidsforhold med andre studenttennisaktører. Engasjementet med NSTF innebærer at OsloMet Tennis kan inngå gode samarbeid med lignende klubber.

Medlemmer i OsloMet Tennis blir automatisk medlem av NSTF, men beholder uansett suverent medlemskap i foreningen. Det er av OsloMet Tennis sin oppfatning at NSTF bidrar til at OsloMet kan opprettholde et godt treningstilbud for sine medlemmer.


Powered by: Bloc